Taslak Aşamasında Olan Kanun Ve Yönetmelikler

Amacı, kamu kurumları bilişim sistemleri ile özel hukuk tüzel kişilerine ait kritik bilişim sistemlerinin ve internet şebekesinin sanal (siber) tehdit, saldırı ve müdahalelere karşı korunmasına yönelik usul ve esasları belirlemek olan bu Taslak çalışması üzerinde çalışmalar 2012 yılının başından itibaren devam etmektedir

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 09/25/2020 - 10:51