Bilgi Güvenliği Hakkında Makaleler

Bankacılık Sektöründe Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliğinin Sağlanması Amacıyla ISO IEC 27001 ve ISO 22301 Standartlarının Uygulanmasına Yönelik Kavramsal İnceleme  
Örgütsel Bilgi Paylaşım Reddi ile Bilgi Güvenliği Kültürü İlişkisinin İncelenmesi  
An Informatıon Securıty Rısk Assessment Model Based On Bayesıan Network And Fuzzy Inference System  
Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Ebelge- Earşiv- Edevlet- Bulut Bilişim-Büyük Veri- Yapay Zekâ  
Bilgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri Öğrencilerinin Bilişim Güvenliği Alanında Yeterliliklerinin İncelenmesi  
Bilişim Teknolojileri (Bt) Denetiminde Bilgi Güvenliği ile İlgili Uluslararası Standartlar Ve Türkiye'deki Uyum Çabalarının İncelenmesi  
Dijital veri güvenliği farkındalığı ve bilgi okuryazarlığı ile alınan hizmetiçi eğitimin etkisi  
Hastanelerde Bilgi Güvenliği Yönetimi- Nitel Bir Araştırma  
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Bilgi Güvenliği  
Küresel Güçlerin Ulusal Siber Güvenlik Stratejileri-ABD Örneği   
Medikal Verilerin Blok Zinciri Mimarisiyle Güvenliğinin Sağlanması  
İşletmelerde Bilgi Güvenliği Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri-Konya Örneği  
Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Yazılımları-Örnek Bir Yazılım Geliştirilmesi  
Kurumsal Bilgi Kaynaklarına Erişimde Güvenlik-Hekimlerin Şifre Yönetimine Yönelik Bir Araştırma  
Bilgi Sistemlerinde Güncel Güvenlik Problemleri ve Önerilen Çözümler  
Blokzinciri Tabanlı Siber Güvenlik Sistemleri  
Ebeveynlerin bilgi güvenliği farkındalıklarının incelenmesi  
İnsansız Hava Aracı Sistemlerinde Bilgi Güvenliği Ve Risk Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Modeli İle Değerlendirilmesi  
Kişisel Verileriniz Ne Kadar Güvende- Bilgi Güvenliği Kapsamında Bir Değerlendirme  
Kurumsal Bilgi Güvenliği Üzerinde Yeni Kayıtlı İnternet Sitelerinin Etkisinin Analiz Edilmesi  
Öğretmenler İçin Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFÖ) Geliştirme Çalışması  
Yazılım Güvenlik Açığı Ekosistemi ve Türkiye’deki Durum Değerlendirmesi  
Cryptolocker Saldırılarının İncelenmesi  
Klasik Kriptoloji Yöntemlerinin Karşılaştırılması  
Siber Güçle Caydırıcılık Ama Nasıl  
Web Uygulama Güvenliği Açıklıkları ve Güvenlik Çözümleri Üzerine Bir Araştırma  
Bilgi Güvenliği, Kişisel Verilerin Korunması ve Mahremiyet Etki Değerlendirmesi  
Güvenli İletişim İçin Yeni Bir Veri Gizleme Algoritması  
Kablosuz Ağ Cihazı Erişim Güvenliği ve Farkındalık Analizi-Ankara Örneği   
Sosyal Ağlarda Güncel Güvenlik Riskleri ve Korunma Yöntemleri  
Farklı Güvenlik Seviyesindeki Ağların Bağlanması İçin Bütüncül Bir Model  
Kablosuz Yerel Alan Ağlarına Sızma Uygulaması ve Temel Güvenlik Önerileri  
Sızma Testleri İçin Bir Model Ağ Üzerinde Siber Saldırı Senaryolarının Değerlendirilmesi  
TS ISO-IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Standardı Kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması ve Bilgi Güvenliği Risk Analizi  
Bilgi Güvenliği İçin Metin Steganografisinde Yeni Bir Yaklaşım  
Bilgi Güvenliği Sistemlerinde Kullanılan Araçların İncelenmesi  
Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Güvenlik Sorunları ve Alınabilecek Önlemler  
Siber Suçlar ve Türkiye’nin Siber Güvenlik Politikaları  
Ulusal Bilgi Güvenliğine Yönelik Bir Kriptografi Algoritması Geliştirilmesi ve Harf Frekans Analizine Karşı Güvenirlik Tespiti  
Elektronik Bilgi Güvenliğinin Sağlanması ile İlgili Hukuki ve Etik Sorumluluklar  
Sosyal Ağlarda Bilgi Güvenliği Tehditleri ve Alınması Gereken Önlemler  
Kritik Altyapılara Yönelik Siber Tehditler ve Türkiye İçin Siber Güvenlik Önerileri  
Kurumsal Bilgi Güvenliği Süreç Çalışmaları- ISO-IEC-27001 Örneği  
Sistem Denetiminde İç Denetimin Rolü ve Bilgi Güvenliği  
Uluslararası Kuruluşların Siber Güvenlik Faaliyetleri  
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için Süreç Tabanlı Risk Analizi  
Bilgi Güvenliğinde Uygun Risk Analizi ve Yönetimi Yönetimi Seçimi İçin Bir Yaklaşım  
ISO 27001-2005 Bilgi Güvenliği Yönetimi Standardı ve Türkiye'deki Bazı Kamu Kuruluşu Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme  
Kamu İdarelerinde Bilgi Sistemi Güvenlik Risklerinin Yönetimi  
Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği-Tehditler ve Korunma Yöntemleri  

Son Güncelleme Tarihi: Per, 09/24/2020 - 14:50