Standartlar

TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Günümüzde, sadece çalışanlarıyla değil, müşterileri, iş ortakları ve hissedarlarıyla birlikte tanımlanan ku-rumlarda, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem taşımaktadır. Bilgi güvenliğini sağlamak, teknolojik çözümlerle birlikte sağlam bir güvenlik yönetim sisteminin kurulması ile mümkün olabilmektedir. Etkin bir bilgi güvenlik yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla hazırlanmış bir standarttır.

NEDEN TS ISO IEC 27001?
Merkezi güvenlik sisteminde gerçek anlamda güvenliğin oturtulabilmesi için şirketler, TS ISO IEC 27001 standardında belirtilen bilgi güvenliği yönetim sistemini kurarak gerçek risklerini saptayabilir ve bu risklerin giderilmesi için gereken teknoloji, politika ve prosedürleri devreye alabilirler.
Bu sayede güvenlik yönetim sistemi olarak oluşturulan ve yalnızca teknoloji ile değil aynı zamanda tüm şirket çalışanlarının da uyguladığı iş süreçleri ile de devamlılık sağlıklı bir şekilde sağlanabilir.

TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Kullanım Sebepleri;

 • Kurumsal yönetim
 • Bilgi güvenliğinin geliştirilmiş etkinliği
 • Piyasada farklılaşma
 • Üst yönetim ve müşteri gereksinimlerinin karşılanması
 • Küresel kabul görmüş tek standart
 • Bilgi güvenliği bilinci ile odaklanmış çalışanlar
 • Yasal şartlara uyum
 • Yeni gelişen tehdit ve açıklıklara hazırlıklı durmak
 • Uygulamaya konmuş politika ve prosedürler ile belirlenmiş sorumluluk ve yetkiler
 • Zayıflıkların saptanıp giderilmesi imkânı
 • Üst yönetimin Bilgi Güvenliğini sahiplenmesi
 • BGYS’nin bağımsız denetçilerce gözden geçirilmesi
 • Ticari ortaklara ve müşterilere güven sağlaması
 • Daha iyi güvenlik bilinci oluşması
 • Diğer Yönetim Sistemleri ile kaynakların birleştirilmesi
 • Sistemin başarısını ölçme mekanizması


Son Güncelleme Tarihi: Per, 09/24/2020 - 15:12